Επιστροφές προϊόντων

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα, μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος, να υπαναχωρήσει εγγράφως από την αγορά, αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@angelart.gr την υπαναχώρησή του στο ANGELART εφεξής η «Επιχείρηση», με την υποχρέωση να καλύψει τα έξοδα αποστολής του προϊόντος μέχρι την έδρα της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος του αγοραστή θα επιστρέψει στον αγοραστή τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο ίδιος στην υπαναχώρησή του. Για την έγκυρη υπαναχώρηση του αγοραστή θα πρέπει το προϊόν να επιστραφεί στην Επιχείρηση στην αρχική του συσκευασία μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Απόδειξη λιανικής πώλησης κ.ο.κ.). και να μην έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία ή φθορά.

Σε περίπτωση αλλαγής  προϊόντων σε έκπτωση ή προσφορά, αυτά αλλάζονται στην εκάστοτε τιμή έκπτωσης ή προσφοράς και πάντα (όχι) νωρίτερα από τη λήξη των εκπτώσεων και των προσφορών και εντός του διαστήματος των 14 ημερών από την ημέρα της επιβεβαιωμένης παραλαβής της παραγγελίας εκ μέρους του αγοραστή.

Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της Επιχείρησης  και μετά από έλεγχο του επιστρεφόμενου προϊόντος.